ponedeljak, 20 maj 2019
Regionalni radio Srem

Sremska Mitrovica: Ekonomski razvoj ruralnih područja

Sremska Mitrovica: Ekonomski razvoj ruralnih područja

Projekat “Teritorijalna partnerstva razvojna šansa za sve” pomaže realizaciju prva dva koraka u sprovođenju LEADER (skraćenica francuskog izraza „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Économie Rurale“, a u prevodu znači „veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije“) pristupa u našem području – izgradnju kapaciteta i okupljanje lokalnih učesnika u LAG-ove (Lokalne Akcione Grupe), edukacijom koja se postiže filmom i tribinama. Nosilac projekta je Udruženje filmskih, tv i radio stvaralaca “Srem film”, partner Udruženje “Zeleni Zasavica”, a sprovodi se u okviru programa “ALTER – aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja”, koji finansira Evropska unija.

Teritorijalna partnerstva podrazumevaju multisektorski pristup razvoju ruralnog područja datog teritorijalnog partnerstva, odnosno aktivan doprinos sva tri sektora – javni, privatni i civilni. S obzirom na to da postoji inicijativa o formiranju teritorijalnog partnerstva na području zapadnog dela Srema i severnog dela Mačve, svoj doprinos realizaciji ovog projekta, i formiranju teritorijalnog partnerstva, dala je i Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, predstavnik javnog sektora, odnosno lokalne samouprave Sremske Mitrovice.

Kroz ovaj program edukovaće se stanovništvo ruralnog područja Zapadnog Srema i Severne Mačve, o potrebama udruživanja radi ostvarenja zajedničkih ciljeva baziranih na lokalnim vrednostima. Edukacija predstavlja stvaranje uslova za udruživanja, i osnova je formiranja teritorijalnog partnerstva, stoga je projektom predviđena realizacija 13 tribina po selima i 3 do 4 konferencije za medije, koji su veoma važan partner u realizaciji ovog projekta. Prva pres-konferencija održana je danas na Salašu Isailovi u Sremskoj Mitrovici.

 

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas