nedelja, 24 mart 2019
Regionalni radio Srem

Savska voda bezbedna za kupanje

Savska voda bezbedna za kupanje

Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ Sremska Mitrovica  obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena 29. avgusta i to na tačkama uzorkovanja:  Reka Sava – Mala plaža, Reka Sava – Početak plaže, Reka Sava – „Bogaz“, Reka Sava – „Dispanzer“. Uzorkovanjem i analizom fizičko – hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima odgovarazahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

 

 

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas