subota, 23 februar 2019
Regionalni radio Srem

Upis dece u mitrovačke vrtiće počinje 3. maja

Upis dece u mitrovačke vrtiće počinje 3. maja

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica obaveštava roditelje da upis dece u predškolsku ustanovu za školsku 2018/2019. godinu počinje u četvrtak, 3. maja i traje do 31. maja.

Uupis će se odvijati u objektu „Zvezdica“ za područje Grada Sremska Mitrovica, u intervalu od 8 do 14 časova, svakim radnim danom. U objektu „Lane“ u Mačvanskoj Mitrovici, svakim radnim danom u intervalu od 11 do 13 časova, a u objektu „Čuperak“ u Laćarku, u intervalu od 11 do 13 časova, takođe svakim radnim danom.

Za upis je potrebno priložiti sledeća dokumentacija:

– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (i orginal na uvid); zdravstvenu knjižicu deteta (na uvid);

– ličnu kartu roditelja (na uvid); rešenje centra za socijalni rad da porodica prima socijalnu pomoć ili potvrda da porodica ostvaruje neki oblik socijalne zaštite;

– potvrdu ili rešenje da je dete bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljsku porodicu;

– fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih (i orginal na uvid) za svu decu kao dokaz da je dete trećeg ili četvrtog po redu rođenja u porodici;

– za decu sa smetnjama u razvoju mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne,zdravstvene ili socijalne podrške detetu, ili lekarsku dokumentaciju;

– za decu iz porodica gde je drugo dete teško obolelo ili sa smetnjama u psihofizičkom rastu i razvoju dostaviti mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarsku dokumentaciju;

– za samohrane roditelje umrlicu bračnog druga ili izvod iz matične knjige rođenih, pravosnažno sudsko rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava;

– za ratne vojne invalide rešenja o potvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida;

– za studente, potvrda o statusu redovnog studenta;

– za izbegla i prognana lica, potvrda o statusu raseljenog ili prognanog lica;

– potvrde o zaposlenosti roditelja.

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas