sreda, 20 juni 2018
Regionalni radio Srem

NOVOSTI IZ JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA

NOVOSTI IZ JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA

 

Kako je JKP Komunalije Sremska Mitrovica  unapredilo sistem primarne separacije otpada u Gradu Sremska Mitrovica od 2014. godine, postavljanjem reciklažnih ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu i dodelom plavih kanti za PET ambalažu i papir u 1000 domaćinstava, kao logičan korak za dalje unapređenje i usvršavanje ovog sistema jeste i nabavka linije za separaciju otpada.
Sav prikupljeni reciklabilni otpad se odvozi u mašinsku bazu našeg preduzeća gde se dalje tretira na novom sistemu za separaciju otpada. Ova linija služi za separaciju PET ambalaže, papira i kartona, razvrstavanje po kategorijama i na kraju baliranje. Sistem se sastoji od trakastog transportera, perforatora za PET ambalažu i hidraulične prese za baliranje. Kao primer navodimo da se za 1 sat rada linije formira 1 bala PET ambalaže težine 250-300 kg.
JKP „Komunalije“ će i u narednom periodu težiti da unapredi sistem primarne separacije otpada, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na deponiju i zaštite životne sredine.

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas