nedelja, 22 april 2018
Regionalni radio Srem

Ruma: Obaveštenje gradjanima Opštine Ruma

Ruma: Obaveštenje gradjanima Opštine Ruma

O B A V E Š T E Nj E

građanima Opštine Ruma

IZLAŽE SE na uvid građanima Opštine Ruma deo Jedinstvenog biračkog spiska za Opštinu Ruma, počev od 3. marta 2017. godine. Uvid u deo biračkog spiska građani mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu i opšte poslove (Orlovićeva br. 5, kancelarija br. 20) svakog radnog dana od 7 do 20 časova, kao i subotom od 8 do 15 časova. Uvid se može vršiti i u mesnim kancelarijama svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena o 7 do 15 časova. Građani uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

Od proglašenja kandidata za predsednika pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac predloga kandidata ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Ruma.

Građani koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Opštinskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2016. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 17. marta 2017. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Opštinske uprave, najkasnije 72 časa pre dana izbora, odnosno do 29. marta 2017. godine. Zahtevi se podnose u zgradi Opštinske uprave u Orlovićevoj ulici br. 5, kancelarija br. 20.

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefone 433911, 433912, 069721155, kao i putem mejla birackispisak@ruma.rs .

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas