nedelja, 22 april 2018
Regionalni radio Srem

Ruma: Obaveštenje poreskim obveznicima

Ruma: Obaveštenje poreskim obveznicima

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Ruma obaveštava građane i pravna lica iz opštine Ruma da akontacija za prvi kvartal po osnovu obaveza za porez na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2017. godinu dospeva 17. februara, te da će u narednom periodu svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda.

Odeljenje za lokalne javne prihode podseća da su fizička lica – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nad nepokretnosti (ostavina, kupoprodaja, ugovor o poklonu) ili uknjižbe nepokretnosti nakon ozakonjenja, u obavezi da podnesu nove poreske prijave (obrazac PPI-2) u roku predviđenom Zakonom.

Ovim putem obaveštavamo građane i da će blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbeći plaćanje kamate i pokretanje postupka prinudne naplate. Neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 dinara.

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas